Uudsena eraldi võistlusklass Saku vallaga seotud algajatele.
Registreeri kohe: https://uusveeb.kuldnool.ee/saku-3d-cup-17-sept-osavoistlus/

Eelvõistluste toimumise ajad 2022 Kajamaal:

22. mai; 26. juuni; 24. juuli; 17. september
Finaalvõistlus: 22. oktoober 2022 – eelring + duellid.

Ühel eelvõistlusel saab maksimaalselt osaleda 20 uut vibulaskjat Saku vallast. Registreerimine toimub läbi www.kuldnool.ee kodulehekülje.
Võistluste arvestus toimub 4. erinevas vanuseklassis: mehed 18+; naised 18+; juuniorid U18; lapsed U13.
Kasutatav vibu – pikkvibu (antakse täisvarustus Kajamaa Viburajal). Saku valla elanikest pääseb finaalvõistlusele septembris iga eelringi võistlusklassi võitja + koondarvestuse esimesed 4 tulemust punktisummade alusel.
Võisteldakse 3 noolega esimese tabamuseni. Osalustasud palume tasuda ülekande teel registreerimisel Kajamaa Spordiklubi MTÜ kontole (selgitustesse palume panna osalejate nimed, kui tehakse ülekanne mitme võistleja eest korraga). Ülekande palume teha 2p jooksul peale registreerimist. Registreerida saab ka järgnevatele eeletappidele.

Päevakava:

14.00 saabumine – varustuse jagamine – algõpe
15.30 start (kõik osalejad + Saku algajad)
18.30 autasustamine

Võistlusklassid EVL ja EML liikmetele:

Pikkvibu – Longbow (LB+HB (English LB)
Vaistuvibu – Instinctive bow (TR + BH R + BB R)
Sportvibu + Plokkvibu – Compound bow (kõik ülejäänud);

Stardimaksud EML ja EVL liikmetele:
Täiskasvanud 15€;
lapsed, juuniorid 10€
perekond 1 TK + 2 U18 – 30€

Registreerimine: www.archscorer.ee

Sihtmärgid ja distantsid põhivõistlusklassidele:
punktialad: 11, 10, 8, 5;
Lastavate noolte arv sihtmärki – 2tk;
mõlemad tabamused annavad punkte.

Plokkvibu (lasketokk – punane) – Distants 3 meetrit kuni 45 meetrit
Muud vibuklassid (lasketokk – sinine) – Distants 3 meetrit kuni 30 meetrit
Saku valla elanikud: lasketokk kollane: kuni 20m

Punktisüsteem põhivõistlusklassidele: Igas laskmisstiilis ja võistlusklassis jagatakse punkte järgnevalt:
1) Kui võistlusklassis osaleb 10 või enam võistlejat, jagatakse kohapunkte lastud silmade alusel:1. koht – 12 p, 2. koht – 10 p, 3. koht 8p, 4. koht 6p, 5. koht 5p. … 9 ja + koht 1 p.
2) Kui klassis osaleb alla 10 võistleja, siis 1. koht saab 12 punkt2, kui palju on klassis laskjaid, 2. koht saab 2 punkti vähem jne.
3) Kui kaks või enam laskjat koguvad rajalt võrdse arvu silmasid, arvestatakse võrdsete silmade arvu korral individuaalvõistluses kõrgemale kohale võistleja, kellel on rohkem “11”ala silmasid. Kui ka “11” de arv on võrdne loetakse kõrgemale kohale võistleja kellel on enam “10”neid. Kui ka „11“ ja „10“ arvud on samad, siis osalejad saavad võrdselt kõrgemad kohapunktid.
4) Võistlussarja kokkuvõttes võetakse arvesse kõikide parema etappide punktid ja silmad.
5) Kui etapipunktid on võrdsed loetakse kõrgemale kohale võistleja, kes on enamatest etappidest osa võtnud;
6) Kui võistlejatel on sama etappidest osavõtu arv, siis liidetakse etappidel saavutatud absoluutne punktisumma ja kõrgemale kohale loetakse võistleja, kelle absoluutne punktisumma on suurem.
7) Kui ka võistleja absoluutne punktisumma on võrdne, toimub ümberlaskmine WA 3D finaalringide reeglite järgi.
Erand: Võistlejal on õigus paluda viia oma kvalifikatsiooniringide punktid pikkvibu vibuklassist vaistuvibu klassi eeldusel, et tema eelringides pikkvibuga lastud tulemused on kõrgemad kui vaistuvibu klassis kvalifitseerunutel.

Korraldajatel on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi reeglites, kuupäevades teatades nendest ette vähemalt 21 kalendripäeva. Võistlussarja korraldajad: Kajamaa Spordiklubi MTÜ

Võistlussarja toetab Saku valla elanikele Saku vald
Lisainfo: info@kuldnool.ee, www.kuldnool.ee; 5087079

Registreerimine 22.Mai osavõistlusele.

Registreerimine 26.Juuni osavõistlusele

Registeerimine 24.juuli osavõistlusele

Registreerimine 17. september osavõistlusele