{:ee}

Robin Hood Managemendi kodurada – Eesti esimene IFAA standarditele vastav statsionaarne vibu maastikurada asub Saku lähistel Kajamaal, vaid ca 20 km Tallinna kesklinnast. Metsa ja maastikule on rajatud 32 laskmiskohta ning avar täismõõtmetes harjutusväljak. Raja vahetus läheduses asub avar paviljon ja 86 mringtelk, mis võimaldab külalisi vastu võtta aastaringselt. 

Paljude laskekohtadega rada võimaldab korraldada nii IFAA reeglitele vastavaid tippvõistluseid kui ka põnevaid kliendipäevi esmalaskjatele. Laskekohti mitmekesistavad jahitornid ja kõrgemale puudele seatud sihtmärgid. Rada on planeeritud turvaliseks laskmiseks nii rajal liikujatele kui nende varustusele. Rida laskekohti on varustud turvavõrguga noolte püüdmiseks ja juhuslike möödalaskude peatamiseks. Harjutusväljakul aitab mööda lastud nooli peatada kõrge vall. Rada täiustatakse aja jooksul pidevalt, selleks et tagada suuremat vaheldusrikkust ja turvalisemat laskmist.

Kajamaa Viburada on kodurajaks Eesti suurimale maastikuvibu klubile Kajamaa Kütid, kust on võrsunud mitmed euroopa- ja maailmameistrid  maastikulaskmises ja vibujahis. Klubiliikmete kasutuses on viburada iga päev päikese tõusust päikese loojanguni. Paljude laskekohtadega rada ei piira klubiliikmetel raja kasutamist ka ajal, mil seal korraldatakse kliendiüritusi suurematele algajate rühmadele.

Kui Te ei ole Kajamaa Küttide klubi liige, siis teatage palun oma soovist rada külastada  eelnevalt ürituste administraatorile telefonil 508 7079 või meili teel info@kuldnool.ee 

Tere tulemast Kajamaale – kohtumiseni viburadadel!

{:}{:ru}

Добро пожаловать в портал Робин Гуд Менеджмента по стрельбе из лука на местности.  

Мы знаем, что наш портал посещают и русскоязычные читатели и те, кто для общения  охотно используют русский язык. Поэтому, наряду с другими, мы создали на сайте и русскоязычную часть. В Интернете на русском языке не очень много информации о стрельбе из лука на местности и, особенно, о традиционной стрельбе. Но поскольку о стрельбе из лука, в принципе, имеется довольно много основательного материала, то мы охотно поделимся информацией с нашими читателями. В своё время сложилось так, что в русскоязычной культурной среде, в основном, занимались спортивной стрельбой из лука или, иначе говоря, технологической стрельбой из лука на стадионе по системе FITA (target archery). Стрельба на местности и охотничья стрельба (FA и BH), а также традиционный стиль стрельбы из лука, к сожалению, остались без должного внимания (стрельба из лука по системе IFAA). Причиной тому является то, что в бывшем СССР культивировали только олимпийский вид спорта, а стрельба на местности и охотничья стрельба из лука не относились к советским развлечениям. Теперь времена изменились, и IFAA распространяется и в Восточной Европе. Хотя Россия, Украина, Белоруссия и многие другие государства Восточной Европы ещё не присоединились к IFAA, мы решили немного ускорить этот неизбежный процесс. Поэтому мы сконцентрируемся на теме стрельбы из лука на местности и охотничьей стрельбе из лука, сделав особенный акцент на традиционной стрельбе из лука. На сайте найдёт для себя информацию, как начинающий, так и опытный стрелок, у которого интерес к этой теме более глубокий. Но главное то, что люди, заинтересованные в стрельбе из лука и использующие в общении русский язык, смогут общаться между собой, обмениваться информацией и опытом на сайте. Постараемся довести до вас новости IFAA пространства, использующего, в основном, английский язык. 

Вместе с вами в стрельбе из лука
Робин Гуд Менеджмент

{:}